คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ATV310 - How to run by RUN button and adjust speed by jog dial

After setting basic motor parameter already. please follow steps as below.

Go to ConF ---> FULL
- program 401 to 183
- program 407 to 02
- program 406 to 01
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?