คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ATV310 - How to run and adjust speed by terminal

After setting basic parameter already. please follow step below.

Go to Conf ---> FULL
- program 401 to 01
- program 407 to 01
- program 201 to 00
- program 406 to 01
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?