คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Back UPS สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้หรือไม่

Back UPS ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( Generator ) ได้ เนื่องจากโหลดที่ต่อกับ UPS ไม่ใช่โหลดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่ UPS ต้องรองรับโหลดที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารองรับด้วย
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?