คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

UPS ที่ใช้เทคโนโลยี Stand by mode แตกต่างกับ Line interactive อย่างไร

UPS ที่ใช้เทคโนโลยี Stand by mode แตกต่างกับ Line interactive คือ Line interactive จะมี AVR ( Automatic Voltage Regulator ) หรือ ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า เพื่อช่วยเพิ่มหรือลดแรงดันแรงดัน input ให้อยู่ในระดับใกล้เคียง 230V มากที่สุด เพื่อให้ UPS มีแรงดัน output 230V ในขณะที่  Stand by mode ไม่สามารถรักษาระดับแรงดัน input ได้  เมื่อแรงดัน input น้อยลง จึงส่งผลให้แรงดัน output ลดลงด้วย

UPS ที่ใช้เทคโนโลยี Stand by mode ได้แก่ BK500EI และ BK650-AS
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?