คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟรุ่น SUA Smart-UPS ไม่สามารถใช้สาย Serial ได้หลังจากเชื่อมต่อสายกับสายเคเบิล USB


เครื่องสำรองไฟรุ่น SUA Smart-UPS ไม่สามารถเชื่อมต่อกับสาย Serial ได้หลังจากเชื่อมต่อสายกับสายเคเบิล USB.

สายสื่อสารใน SUA Smart-UPS เช่น SUA1000I สามารถสื่อสารได้ทั้งแบบอนุกรมหรือแบบ USB เมื่อผู้ใช้งานใช้สาย USB เครื่องสำรองไฟจะยังคงใช้โหมดการสื่อสารที่เป็นพอร์ท USB.

ผู้ใช้งานต้องทำการ "Brain-Dead" เพื่อรีเซ็ตในการติดต่อสื่อสารแบบอนุกรม จากนั้นให้ทำการปิดเครื่อง Smart-UPS และถอดปลั๊กออก กดปุ่มปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ 5 ถึง 10 วินาทีจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกและไฟ LED กระพริบ

หลังจากนั้นทำการเปิด้ครื่องสำรองไฟจะสามารถใช้งานได้และการติดต่อกับพอร์ทแบบอนุกรมได้
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?