คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ความลึกในการติดตั้งขั้นต่ำและสูงสุดสำหรับเครื่องสำรองไฟ Smart-UPS

ความลึกในการติดตั้งขั้นต่ำและสูงสุดสำหรับเครื่องสำรองไฟ Smart-UPS ดังนี้

เครื่องสำรองไฟ Smart-UPS ทั้งหมด 10kVA หรือน้อยกว่า:
ความลึกต่ำสุดของรางคือ 21.75 "และความลึกสูงสุดคือ 36"

เครื่องสำรองไฟ  Smart-UPS มากกว่า 10kVA:
ความลึกต่ำสุดของรางคือ 27.5 "และความลึกสูงสุดคือ 33"
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?