คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

แบตเตอรี่เก่าและแบตเตอรี่ใหม่สามารถของเครื่องสำรองไฟ Smart-UPS สามารถใส่ร่วมกันได้หรือไม่

ไม่ควรผสมแบตเตอรี่เก่าและใหม่เข้าในระบบเครื่องสำรองไฟ Smart-UPS เดียวกัน
เนื่องจากอายุการใช้งานของแบตเตอรี่  ความจุของแบตเตอรี่จะลดลง แบตเตอรี่ Smart-UPS เชื่อมต่อแบบขนานและแบตเตอรี่ทั้งหมดจะชาร์จไฟในอัตราเดียวกัน
การผสมรวมกันแบตเตอรี่ที่มีอายุแตกต่างกันอาจส่งผลให้แบตเตอรีบางรุ่นถูกชาร์จไฟในขณะที่ก้อนอื่น ๆ กำลังชาร์จไฟอยู่ซึ่งจะนำไปสู่การลดเวลาทำงาน
เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ในระบบ Smart-UPS ผู้ใช้งานควรเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ทั้งหมด (ภายในและภายนอก) ในเวลาเดียวกันเมื่อเพิ่มชุดแบตเตอรี่เสริมภายนอก
เข้ากับระบบ Smart-UPS ผู้ใช้งานควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีอยู่ (ภายในและภายนอก) ก่อนหากมีอายุมากกว่า 1 ปี ผู้ใช้งานไม่ควรผสมแบตเตอรี่
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?