คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การเลือกอินเวนเวอร์เตอร์ variable speed drives

การเลือกอินเวอร์เตอร์นั้นมีปัจจัย หลัก ๆ อยู่ด้วยกัน 4 อย่างที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา คือ
1. แหล่งจ่าย (supply voltage)
2. ขนาดของกระแสขณะใช้งานต่อเนื่อง (current rating)
3. ฟังก์ชั่นและอุปกรณืเสริมต่าง ๆ (accesories and option)
4. การใช้งาน (application)
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?