คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Back UPS จะชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่ปิดเครื่องหรือไม่

Back UPS จะชาร์จแบตเตอรี่ทั้งขณะที่ใช้งานปกติ และทั้งตอนที่ปิดเครื่องอยู่

เนื่องจากภายในตัว UPS จะมีสองภาคใหญ่ๆ คือ Power และ Control โดยแยกออกจากกันสิ้นเชิง

ในขณะที่ UPS ปิดอยู่  ถึงแม้วงจร Control ยังไม่ได้ทำงาน แต่วงจร Power ยังรับไฟจาก input เพื่อชาร์จให้แบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลา

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?