คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การตั้งค่า IP Address ของ NMC สามารถตั้งค่าโดยใช้ Wifi ได้หรือไม่

การตั้งค่า IP Address ของ Network Management Card (NMC) ควรตั้งค่าผ่าน LAN เนื่องจากการตั้งค่า IP Address จะต้องกระทำภายใต้วง LAN เดียวกัน หากทำการตั้งค่าผ่าน Wifi อาจทำให้การตั้งค่าไม่สำเร็จ เนื่องจาก gateway ของ LAN และ Wifi อาจจะเป็น gateway ที่แตกต่างกัน
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?