คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

VSRA3W มีการใช้งานอย่างไร

VSRA3W คือรหัสสินค้าของ Circuit Breaker Locking ของ Masterpact NW แบบ 3 key interlock for 2 mains - 1 tie system

VSRA3W ประกอบด้วย 
   1.แม่กุญแจ 3 ตัว
   2.ลูกกุญแจ 2 ตัว

โดยแม่กุญแจจะติดตั้งที่ MDB1, MDB2 และ Tie และลูกกุญแจ 2 ดอก ใช้สำหรับปลด lock เพื่อเลือกใช้งานแหล่งจ่าย

หากต้องการใช้งาน 1 แหล่งจ่าย
เลือกใช้งาน MDB1 : ปลด lock MDB1 + Tie
เลือกใช้งาน MDB2 : ปลด lock MDB2 + Tie

หากต้องการใช้งาน 2 แหล่งจ่าย : ปลด lock MDB1 +MDB2

สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ถูกปลด lock จะถูก lock ด้วยกลไกทางกล

    
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?