คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ความสำคัญของการทำบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ Smart UPS

ความสำคัญของการทำบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) เครื่องสำรองไฟ Smart UPS คือการตรวจสอบการทำงานต่างๆ

ทำให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟ เกี่ยวกับจุดบกพร่องส่วนไหนบ้าง  เช่น การตรวจสอบระบบ Inverter ,การ changer, แรงดันไฟ Input,

แรงดันไฟ Output, ระบบระบายอากาศ, การทำงานของแบตเตอรี่ (On Battery) และการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพภายนอกของอุปกรณ์

หมายเหตุ : การดูแลบำรุงรักษาควรทำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?