คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

รายละเอียดเต้ารับ NEMA 5-15

NEMA 5-15 เป็นเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วไปเป็นขั้วต่อสายดินสองสายซึ่งมีอยู่สามสายตามภาพประกอบ ใช้งานได้สูงสุด 15A และ 125V . 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?