คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ATV312 - How to save configuration parameter

this function will help you to save the parameter setup in drives memory

Setting step
rdY ---> drC ---> SCS ---> Strl press and hold for 2 seconds 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?