คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เพราะเหตุใดค่า Ptot (kW) จึงมีค่าติดลบ EasyLogic PM2200 series.

EasyLogic PM2200 series (PM2210/PM2220/PM2230) เป็นมิเตอร์แบบ bi-directional meter (มิเตอร์วัดสองทิศทาง) ซึ่งสามารถวัดค่าได้ทั้งค่า Delivered และ Received.
ดังนั้นค่า Ptot คือผลรวมระหว่าง ค่า P Del (Delivered) และ P Rec (Received)
 
เมื่อค่า Ptot (kW) มีค่าเป็นติดลบ อาจพิจารณาได้จากค่าพาวเวอร์ไหลผิดทิศทาง (ไหลย้อนกลับ) ซึ่งเป็นผลทำให้ค่าพลังงาน Delivered (Edel) เป็นศูนย์ หรือไม่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ค่าพลังงาน Received (Erec) จะเพิ่มขึ้น.

วิธีแก้ไขอาจดูได้จากค่า PF ของแต่ละเฟส และค่า PF total, ถ้าค่า PF ต่ำ และ leading ดังนั้นอาจมาจากการที่ V1 V2 V2 ที่ voltage connection สลับเฟสกันอยุู่.
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?