คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การดัดบาร์ทองแดงแบบ 90 องศา มีรัศมีการดัดบาร์ทองแดงเท่าใด

ตามมาตรฐาน NF A51-118. รัศมีการดัดบาร์ทองแดง = 1.5 x ความหนาของบาร์ทองแดง (ความหนาไม่เกิน 10mm.) เช่น บาร์หนา 5mm. มีระยะรัศมีการดัดบาร์เป็น 7.5mm และ บาร์หนา 10mm. มีระยะรัศมีการดัดบาร์เป็น 15mm.
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?