คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การทอร์คสกรู, น็อต, แหวนกันคลายที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูมีขนาดใหญ่กว่าความหนาของวัสดุ เช่น บาร์ทองแดง จะใช้แรงทอร์คต่างกับของสกรูอย่างไร

การทอร์คที่เหมาะสมสำหรับสกรู คลาส 8.8 สำหรับ M6 กับ แหวนกันคลาย คือ 13 N.m 
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูมีขนาดใหญ่กว่าความหนาของบาร์ทองแดง ค่าการทอร์ค จะเป็น ;

   ค่าการทอร์คของสกรู Mx   =    แรงทอร์คของสกรู Mx คูณด้วย ค่าสัมประสิทธิ์ A ของ วัสดุ
                                       =   13 x 0.4 = 5.2 N.m


ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?