คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การออกแบบบาร์ดินทองแดง (Bar Earthing Continuity) มีมาตรฐานการเลือกขนาดบาร์ทองแดงตามมาตรฐาน IEC 61439-1 อย่างไร

มาตรฐาน IEC 61439-1 มีวิธีการคำนวณพื้นที่หน้าตัดของตัวนำ PE ตามสูตร
  
 Sp = √ It / k
 
  Sp คือ พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ PE
     I คือ ค่ากระแสที่มีประสิทธิภาพของเฟสต่อกระแส earth fault = 60% ของ เฟสต่อเฟส fault
     t คือ ระยะเวลาเกิดกระแส fault ผิดปกติ 
     K เป็นตัวประกอบของวัสดุตัวนำ เช่นสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนมีค่า K=143 
 
   ชไนเดอร์อีเล็คทริคส์ เสนอตารางคำนวณเลือกบาร์ทองแดง PE มาตรฐาน :
 
Icw (kA eff/1 s) Profil Linergy Permissible Flat bar cross-section
<40 630 A 25 x5 mm
740 < Icw < 85 800 A 50 x5 mm
Icw = Permissible Short-time rated current
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?