คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีการ Reset เป็นค่า Factory Setting ของ ATV11

วิธีการ Reset เป็นค่า Factory Setting ของ ATV11 สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าไปที่หน้าเมนู Fun  ( Application Functions)


2. หลังจากเข้าไปที่เมนู Fun ให้เลือกเข้าไปที่เมนู  FCS แล้วเลือก InI กดปุ่ม Enter ค้างไว้ 2 วินาที หลังจากนั้นค่าจะเด้งกลับไปที่ nO 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?