คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟ Smart UPS ขนาด 5 kVA แบบ Line Interactive ยังมีจำหน่ายหรือไม่

เครื่องสำรองไฟ Smart UPS ขนาด 5 kVA แบบ Line Interactive ปัจจุบันยังคงมีจำหน่ายอยู่คือรุ่น SUA5000RMI5U Topology เป็นแบบ
Line Interactive ยังคงรูปแบบหน้าจอแสดงผลเป็น LED ช่องพอร์ตสื่อสารเป็นแบบ Serial Port ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบ 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?