คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ต้องการแก้ไขแลดเดอร์ไดอะแกรมใน Zelio Smart Relays แต่ปุ่ม Menu/OK ไม่ทำงาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาร์ทรีเลย์หยุดทำงานจริง ๆ การเปลี่ยนแปลงแลดเดอร์ไดอะแกรมในขณะอยู่ในโหมด RUN ไม่สามารถทำได้ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบว่าสมาร์ทรีเลย์หยุดทำงานหรือไม่ที่เมนู RUN/STOP
ซึ่งต้องอยู่ในสถานะ STOP PROG แต่ถ้าไม่ใช่ให้ทำงานเปลื่ยนมาเป็น STOP PROG แล้วกด OK เพื่อยืนยัน หลังจากนั้นก็สามารถทำการแก้ไขแลดเดอร์ไดอะแกรมได้
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?