คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ความยาวของสายไฟที่ต่อเข้าที่ขั้วของเบรกเกอร์ QOvs 1โพล และ 3 โพล ต้องปลอกสายไฟยาวเท่าไหร่

ความยาวของสายไฟที่ต่อเข้าที่ขั้วของเบรกเกอร์ QOvs 1โพล และ 3 โพล แนะนำให้ปลอกสายไฟยาว 13 มิลลิเมตร และควรใช้แรงในการขัน 2 นิวตันเมตร
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?