คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

คอมพิวเตอร์ไม่เปิดอัตโนมัติหลังจากที่ไฟหลักกลับมาปรกติ โดยใช้คู่กับโปรแกรมของเครื่องสำรองไฟ Smart UPS

สาเหตุที่คอมพิวเตอร์ไม่เปิดอัตโนมัติหลังจากที่ไฟหลักกลับมาปรกติ และเครื่ืองสำรองไฟที่ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์สามารถเปิดขึ้นใช้งานได้ตามได้ปรกติ

สาเหตุเกิดจากผู้ใช้งานอาจจะไม่ได้ตั้งค่า BIOS ในคอมพิวเตอร์ไว้  แนะนำให้ตั้งค่า BIOS ให้เป็น "Always On" ตามตัวอย่างเอกสารแนบ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?