คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

มาตราฐานของ Tesys Contactor แบ่งเป็นกี่มาตราฐาน และเป็นรุ่นอะไรบ้าง

มาตราฐานหลักๆ ของ Tesys Contactor แบ่งออกได้เป็น 2 มาตราฐาน คือ มาตราฐาน IEC และ มาตราฐาน NEMA.

โดยแบ่งเป็นชื่อรุ่นดังนี้ ;

 มาตราฐาน  IEC      : TeSys K, TeSys D, TeSys F
 มาตราฐาน  NEMA  : TeSys N, Square D Type S

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?