คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ตำแหน่งติดตั้ง Accessories (อุปกรณ์เสริม) และ Auxiliaries (คอนแทคช่วย) ของ Easypact EZC400-630 เหมือนกับ EZC100-250 หรือไม่ อย่างไร

 ตำแหน่งติดตั้ง Accessories หรือ อุปกรณ์เสริม เช่น Undervoltage (MN) และ Shunt release (MX) และ Auxiliaries คอนแทคช่วย เช่น OF / SD / SDE ของ Easypact EZC400-630 จะใส่ตำแหน่งไม่เหมือนกับ EZC100-250.

สามารถอ้างอิงได้จากตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์เสริมและคอนแทคช่วยตามด้านล่าง ระหว่าง EZC100-250 กับ EZC400-630

*Undervoltage (MN) และ Shunt release (MX) สามารถเลือกใส่ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น

 
Easypact EZC100-250

      
Easypact EZC400-630สามารถดูรหัสสินค้าสำหรับ อุปกรณ์เสริม และ คอนแทคช่วย ได้ตามแคตตาล็อกแนบท้าย
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?