คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ทำไมวัดแรงดันไฟขาออกขณะเครื่องสำรองไฟจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ ได้แรงดันเพียง 170-180 Vac เท่านั้น

สาเหตุของการวัดแรงดันไฟขาออกขณะเครื่องสำรองไฟ จ่ายไฟจากแบตเตอรี่ (On Battery) ได้แรงดันเพียง 170-180 Vac เท่านั้น เนื่องจากเครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS ขณะจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ 
Topology : stepped approximated sine wave ผลมาจากการที่มิเตอร์ที่ไม่ใช่ True RMS จะอ่านได้ที่ 170 - 180 Vac จากเอาท์พุทของ 230 Vac

หมายเหตุ : การที่วัดแรงดันไฟได้ 170 - 180 Vac จากมิเตอร์ธรรมดา ไม่ใช่ปัญหาเมื่อเครื่องสำรองไฟจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ (On Battery)

ข้อมูลเพิ่มเติม :True RMS
ในการวัดกระแสของรูปคลื่นที่ผิดเพี้ยน จำเป็นต้องจับรูปคลื่นดังกล่าวด้วยเครื่องมือตรวจจับรูปคลื่น ซึ่งหากรูปคลื่นเป็นไซน์บริสุทธิ์เท่านั้น จึงจะใช้มิเตอร์ชนิด average responding ได้ นอกเหนือจากนั้นแล้ว ก็ไม่มีทางเลือกอื่นใด จำเป็นต้องใช้มิเตอร์ชนิด True RMS สถานเดียว มิเตอร์ชนิด True RMS รุ่นใหม่ๆ จะใช้เทคนิคการวัดด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้ค่ายังผลแท้จริง (real effective value) ของกระแสไฟฟ้า AC เสมอ ไม่ว่ารูปคลื่นของกระแสเป็นรูปไซน์บริสุทธิ์หรือผิดเพี้ยนเพียงใดก็ตาม
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?