คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

โบว์ชัวร์ (Brochure) ของเครื่องสำรองไฟรุ่น BX950U-MS และ BX1400U-MS

เครื่องสำรองไฟรุ่น BX950U-MS และ BX1400U-MS เหมาะสมกับการใช้เป็น  Home use เช่น บ้าน สำนักงานเล็กๆ  ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ (Brochure) ได้ตามเอกสารแนบ

- ประเภทของอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่ใช้กับเครื่องสำรองไฟ BX950U-MS และ BX1400U-MS
• PC and peripherals
• Networking equipment (router, modem)
• Game consoles
• LCD / LED / OLED televisions
• NAS (Network Attached Storage)
• Projectors
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?