คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ความถี่ของการทดสอบเบรกเกอร์กัดดูด QOvs RCBO หลังจากการติดตั้ง

ระยะเวลาที่ทางชไนเดอร์แนะนำสำหรับการทดสอบเบรกเกอร์กันดูด QOvs RCBO จะแบ่งตามนี้

- ทุก ๆ 6 เดือนหลังจากการติดตั้ง ในกรณีที่ติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
- ทุก ๆ 3 เดือนหลังจากที่มีการใช้งาน 7 ปีขึ้นไป
- ทุก ๆ เดือนในกรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ในสภาพแวดแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน หรือ บริเวณที่มีฟ้าผ่าบ่อย

สามารถอ้างอิงการใช้งานเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบด้านล่าง
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?