คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

คำสั่ง SST ของ ATS48 จำเป็นต้องตั้งค่า ON ทุกครั้งเมื่อปิดและเปิดเครื่องใหม่หรือไม่

SST เป็นคำสั่ง Test on small motor หรือคำสั่งที่ใช้ทดสอบ เมื่อใช้งานกับมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่า ATS48.
โดย SST จะคืนค่า OFF เมื่อไฟดับ หรือปิดการใช้งานของ ATS48 และจำเป็นต้องทำการตั้งค่า ON ใหม่ทุกครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?