คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

คู่มือการติดตั้ง iPRD Surge Arresters Type 2

คู่มือการติดตั้ง ประกอบไปด้วย การเดินสายไฟ ขนาดของสายไฟ รวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันกระแสลัดวงจร (Short Circuit Disconnector) ที่เหมาะสมกับ iPRD Surge Arresters Type 2 ขนาดต่างๆ
เช่น iPRD20, iPRD20r, iPRD40, iPRD40r, iPRD65, iPRD65r
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?