• Discover Schneider Electric Partner Portal

    ผู้รับเหมาและผู้จัดการโรงงาน

    ก้าวไปข้างหน้ากับแนวโน้มของตลาด, การใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ขยายข้อเสนอของคุณและบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ ในความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการบริหารจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติ

    สมัครตอนนี้

เรียนรู้ข้อดีจากการร่วมงานกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค

การจับมือเป็นคู่ค้ากับชไนเดอร์ อิเล็คทริคจะช่วยเพิ่มมูลค่าเงินทุนให้กับธุรกิจที่ปรึกษา ธุรกิจการออกแบบ หรือธุรกิจวิศวกรรมของคุณ คุณจะได้รับการสนับสนุนที่ครอบคลุมเพื่อระบุและเตรียมข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับโครงการต่างๆ

ร่วมเป็นคู่ค้ากับชไนเดอร์ อิเล็คทริคเพื่อ:รับโอกาสใหม่ๆ ในด้านการฝึกอบรมและการขอใบรับรอง

สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณ เพิ่มยอดขายและยกระดับศักยภาพทางธุรกิจ