ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 

SFC View

SFC monitoring software

Software for monitoring sequential applications written in SFC

SFC View
 • คุณสมบัติเด่น

  Unity SFC View is a plug in software to be integrated in an HMI application. It monitors and controls Sequential Function Charts (SFC) running in Unity Pro or Concept programmed PLCs.
  • With Unity SFC View, you do not have to recreate your SFC Charts in your HMI environment any more. Unity SFC View reads the structure of the charts automatically out of the Unity project database. Even application modifications will be detected and updated.
  • Working online Unity SFC View directly accesses the diagnostic information of the PLC, helping your maintenance personnel to detect the reason for a fault faster.
  • Created as an ActiveX, control Unity SFC View can be easily used on the major HMI platforms in the market.


  จุดเด่น

  Visualise your SFC charts with efficiency

  Ingenious, the specialised software Unity SFC View creates the HMI application for SFC charts directly out of the PLC project data base. It saves you time during the design and maintenance phase. In case of modifications it ensures data consistency between control and HMI application. Powerful diagnostics minimise system downtime.

  การใช้งาน

  • Manufacturing control
  • Batch Process control
  • Modicon Quantum, Premium, Atrium controllers