ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

   

  ION7550/ION7650

  High performance meters for utility networks, mains or critical loads on HV/LV networks

  Energy and power quality meter for utility network, mains or critical loads

  ION7550/ION7650
  • คุณสมบัติเด่น

   The PowerLogic ION7550 and ION7650 each have a different feature set:

   • ION7550: revenue-class power and energy metering, event and min/max logging, historical logging (up to 800 channels), expandable memory, sag/swell monitoring, harmonics measurement, waveform capture at 256 samples/cycle, setpoints, digital and analogue I/O, and Internet-enabled multi-port communications
   • ION7650: adds symmetrical components measurement, fast transient detection, waveform capture at 1024 samples/cycle, and power quality compliance monitoring.


   Characteristics (some features are optional):
   • Panel-mount, large customisable LCD display, available without display
   • Multilingual support for English, French, Spanish and Russian. User-configurable IEC or IEEE notations. 12/24 hour clock support in multiple date/time formats.
   • 3-phase, 4-quadrant metering, class 0.2 accuracy (IEC, ANSI)
   • Voltage, current, neutral and earth current, power, frequency, power factor, demand, energy, and time-of-use metering
   • Instrument transformer correction, transformer/line loss compensation
   • IEC 61000-4-30 class A ed. 2, IEEE 519/1159, EN50160, IEC 61000-4-7/4-15 power quality compliance monitoring
   • 1024 samples/cycle waveform capture, transient capture (20 μs @ 50 Hz), sag/swell monitoring, harmonics measurement (up to 63rd), symmetrical components
   • COMTRADE waveform format available directly from the meter
   • Disturbance direction detection to indicate whether a disturbance originated upstream or downstream from the meter
   • Setpoint learning to automatically learn what constitutes a sag, swell, transient or high and low setpoint
   • Sequence-of-events, coincident minimum/maximum, historical trends, and high-speed snapshot recording, 1 ms resolution timestamping, GPS time synchronisation
   • 4 analogue inputs, 4 analogue outputs, 16 digital status/counter inputs, 7 digital control/pulse outputs
   • 65 setpoints for alarms and control, 1/2 cycle response, multi-condition, call out on alarm
   • 5 communication ports: Ethernet, modem, RS-232/485, RS-485, front panel optical
   • 100Base–TX and 100Base–FX for faster Ethernet communication
   • Protocols: Modbus RTU slave/master, Modbus TCP, DNP 3.0, MV-90, IEC 61850
   • Ethernet and modem gateways to 31 devices on RS-485 port
   • On-board web server, email for alarms and data, FTP server

   จุดเด่น

   The PowerLogic ION7650/ION7550 meters help you:

   • reduce energy and operations costs
   • improve power quality, reliability and uptime
   • optimise equipment use
    for optimal management of your electrical installation and greater productivity.

   การใช้งาน

   • Analysis of efficiency, losses and capacity
   • Bill verification, cost allocation and sub-metering
   • Power quality compliance monitoring
   • Problem notification and diagnosis
   • Demand or power factor management
   • Control of loads, generators or other equipment