ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 

ION7550/ION7650

High performance meters for utility networks, mains or critical loads on HV/LV networks

Energy and power quality meter for utility network, mains or critical loads

ION7550/ION7650
 • คุณสมบัติเด่น

  The PowerLogic ION7550 and ION7650 each have a different feature set:

  • ION7550: revenue-class power and energy metering, event and min/max logging, historical logging (up to 800 channels), expandable memory, sag/swell monitoring, harmonics measurement, waveform capture at 256 samples/cycle, setpoints, digital and analogue I/O, and Internet-enabled multi-port communications
  • ION7650: adds symmetrical components measurement, fast transient detection, waveform capture at 1024 samples/cycle, and power quality compliance monitoring.


  Characteristics (some features are optional):
  • Panel-mount, large customisable LCD display, available without display
  • Multilingual support for English, French, Spanish and Russian. User-configurable IEC or IEEE notations. 12/24 hour clock support in multiple date/time formats.
  • 3-phase, 4-quadrant metering, class 0.2 accuracy (IEC, ANSI)
  • Voltage, current, neutral and earth current, power, frequency, power factor, demand, energy, and time-of-use metering
  • Instrument transformer correction, transformer/line loss compensation
  • IEC 61000-4-30 class A ed. 2, IEEE 519/1159, EN50160, IEC 61000-4-7/4-15 power quality compliance monitoring
  • 1024 samples/cycle waveform capture, transient capture (20 μs @ 50 Hz), sag/swell monitoring, harmonics measurement (up to 63rd), symmetrical components
  • COMTRADE waveform format available directly from the meter
  • Disturbance direction detection to indicate whether a disturbance originated upstream or downstream from the meter
  • Setpoint learning to automatically learn what constitutes a sag, swell, transient or high and low setpoint
  • Sequence-of-events, coincident minimum/maximum, historical trends, and high-speed snapshot recording, 1 ms resolution timestamping, GPS time synchronisation
  • 4 analogue inputs, 4 analogue outputs, 16 digital status/counter inputs, 7 digital control/pulse outputs
  • 65 setpoints for alarms and control, 1/2 cycle response, multi-condition, call out on alarm
  • 5 communication ports: Ethernet, modem, RS-232/485, RS-485, front panel optical
  • 100Base–TX and 100Base–FX for faster Ethernet communication
  • Protocols: Modbus RTU slave/master, Modbus TCP, DNP 3.0, MV-90, IEC 61850
  • Ethernet and modem gateways to 31 devices on RS-485 port
  • On-board web server, email for alarms and data, FTP server

  จุดเด่น

  The PowerLogic ION7650/ION7550 meters help you:

  • reduce energy and operations costs
  • improve power quality, reliability and uptime
  • optimise equipment use
   for optimal management of your electrical installation and greater productivity.

  การใช้งาน

  • Analysis of efficiency, losses and capacity
  • Bill verification, cost allocation and sub-metering
  • Power quality compliance monitoring
  • Problem notification and diagnosis
  • Demand or power factor management
  • Control of loads, generators or other equipment