ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 

Portable Grid Lighting

Grid powered portable LED Lamps with mobile charger

Grid powered portable LED Lamps with mobile charger

Portable Grid Lighting
 • คุณสมบัติเด่น

  Energy efficient, eco friendly, robust portable lamp with 120 lumen light output, is best suitable for rural , periurban households with unreliable power. It is provided with universal adapter to charge the lamp within 6 hours. The lamp is equipped with mobile phone charger with USB port enabling users to charge mobile phone any time. It features 3 brightness settings providing up to 48 hours of lighting with one day of solar charge. The 7 simple usage allows the lamp to hand carry, hook to the ceiling, mount on the wall, place on the desk, fix on the bottle top and carry on a pole. The patented design has won Grand Prix, Strategies Du Design 2013 and European Design awards.

  Its superior battery technology - Lithium Ferro Phosphate battery delivers high performance for more than 3 years. The micro-controller based charge controller ensures efficient solar charging, prevents over charge and deep discharge. Smart electronics for battery monitoring shows indications for battery charging, battery charge level remaining and recharging when drained.

  จุดเด่น

  • Emergency lighting in case of grid failure
  • Water resistant up to 0.5m for 1 hour
  • Drop impact resistant  from a height of 1.5m
  • Sufficient light for comfortable reading and other day today activities.
  • Adaptable to various mounting and usage conditions
  • Easy to be hand-carried by children
  • Longer life : No maintenance required

  การใช้งาน

  • Households in unreliable grid area
  • Small shops
  • Street vendors
  • Fishing boats