Thailand (Thai)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 

Vijeo Designer

General configuration software

HMI configuration software

Vijeo Designer
   • 6 products available

    • ราคาถูกที่สุด
     VJDFNDTGSV62M Schneider Electric

     VJDFNDTGSV62M

     Vijeo Designer 6.2, HMI configuration software facility license
    • ราคาถูกที่สุด
     VJDGNDTGSV62M Schneider Electric

     VJDGNDTGSV62M

     Vijeo Designer 6.2, HMI configuration software group license
    • ราคาถูกที่สุด
     VJDSNDTGSV62M Schneider Electric

     VJDSNDTGSV62M

     Vijeo Designer 6.2, HMI configuration software single license
    • ราคาถูกที่สุด
     VJDSUDTGAV62M Schneider Electric

     VJDSUDTGAV62M

     Vijeo Designer 6.2 , USB cable HMI configuration software single license
    • ราคาถูกที่สุด
     VJDTNDTGSV62M Schneider Electric

     VJDTNDTGSV62M

     Vijeo Designer 6.2, HMI configuration software team license
    • ราคาถูกที่สุด
     VJDSNDTMSV13M Schneider Electric

     VJDSNDTMSV13M

     Vijeo Designer Lite - configuration software V1.3 - single (1 station)