ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

   

  Vijeo Designer

  General configuration software

  HMI configuration software

  Vijeo Designer
  ย้อนกลับ

  Vijeo Designer

     • ราคาถูกที่สุด
      VJDFNDTGSV62M Schneider Electric

      VJDFNDTGSV62M

      Vijeo Designer 6.2, HMI configuration software facility license
     • ราคาถูกที่สุด
      VJDGNDTGSV62M Schneider Electric

      VJDGNDTGSV62M

      Vijeo Designer 6.2, HMI configuration software group license
     • ราคาถูกที่สุด
      VJDSNDTGSV62M Schneider Electric

      VJDSNDTGSV62M

      Vijeo Designer 6.2, HMI configuration software single license
     • ราคาถูกที่สุด
      VJDSUDTGAV62M Schneider Electric

      VJDSUDTGAV62M

      Vijeo Designer 6.2 , USB cable HMI configuration software single license
     • ราคาถูกที่สุด
      VJDTNDTGSV62M Schneider Electric

      VJDTNDTGSV62M

      Vijeo Designer 6.2, HMI configuration software team license
     • ราคาถูกที่สุด
      VJDSNDTMSV13M Schneider Electric

      VJDSNDTMSV13M

      Vijeo Designer Lite - configuration software V1.3 - single (1 station)