Thailand (Thai)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 

OsiSense XU

Photo-electric sensors

ex Osiris, OsiSense XU is for non-contact sensing up to a hundred metres of objects of any shape and any type

OsiSense XU
   • 172 products available

    • ราคาถูกที่สุด
     XU2M18MA230 Schneider Electric

     XU2M18MA230

     photo-electric sensor - XU2 - thru beam - Sn 15m - 24..240VAC/DC - cable 2m
    • ราคาถูกที่สุด
     XU2M18MA230W Schneider Electric

     XU2M18MA230W

     photo-electric sensor - XU2 - thru beam - 90° - Sn 15m - 24..240VAC/DC - cab. 2m
    • ราคาถูกที่สุด
     XU2M18MB230 Schneider Electric

     XU2M18MB230

     photo-electric sensor - XU2 - thru beam - Sn 15m - 24..240VAC/DC - cable 2m
    • ราคาถูกที่สุด
     XU2M18MB230KR Schneider Electric

     XU2M18MB230KR

     photo-electric sensor - XU2 - receiver - Sn 15m - 24..240VAC/DC - 1/2"
    • ราคาถูกที่สุด
     XU5M18AB20D Schneider Electric

     XU5M18AB20D

     photo-electric sensor - XU5 - diffuse - analog - Sn 0.4m - 12..24VDCM12
    • ราคาถูกที่สุด
     XU5M18MA230 Schneider Electric

     XU5M18MA230

     photo-electric sensor - XU5 - diffuse - Sn 0.4m - 24..240VAC/DC - cable 2m
    • ราคาถูกที่สุด
     XU5M18MA230K Schneider Electric

     XU5M18MA230K

     photo-electric sensor - XU5 - diffuse - Sn 0.4m - 24..240VAC/DC - 1/2"
    • ราคาถูกที่สุด
     XU8M18MA230 Schneider Electric

     XU8M18MA230

     photo-electric sensor - XU8 - BGS - Sn 0.12m - 24..240VAC/DC - cable 2m
    • ราคาถูกที่สุด
     XU8M18MA230K Schneider Electric

     XU8M18MA230K

     photo-electric sensor - XU8 - BGS - Sn 0.12m - 24..240VAC/DC - 1/2"
    • ราคาถูกที่สุด
     XU8M18MA230W Schneider Electric

     XU8M18MA230W

     photo-electric sensor - XU8 - BGS - 90° - Sn 0.12m - 24..240VAC/DC - cable 2m