ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

   

  Harmony XB5

  Ø 22 mm modular plastic push buttons, switches, and pilot lights

  The modular Harmony XB5 range of 22 mm plastic control and signaling units combines simplicity of installation, flexibility, and robustness to meet the majority of industrial applications.

  Harmony XB5
     • ราคาถูกที่สุด
      XB5AV31 Schneider Electric

      XB5AV31

      white complete pilot light Ø22 plain lens with BA9s bulb 110...120V
     • ราคาถูกที่สุด
      XB5AV33 Schneider Electric

      XB5AV33

      green complete pilot light Ø22 plain lens with BA9s bulb 110...120V
     • ราคาถูกที่สุด
      XB5AV34 Schneider Electric

      XB5AV34

      red complete pilot light Ø22 plain lens with BA9s bulb 110...120V
     • ราคาถูกที่สุด
      XB5AV35 Schneider Electric

      XB5AV35

      orange complete pilot light Ø22 plain lens with BA9s bulb 110...120V
     • ราคาถูกที่สุด
      XB5AV41 Schneider Electric

      XB5AV41

      white complete pilot light Ø22 plain lens with BA9s bulb 220...240V
     • ราคาถูกที่สุด
      XB5AV43 Schneider Electric

      XB5AV43

      green complete pilot light Ø22 plain lens with BA9s bulb 220...240V
     • ราคาถูกที่สุด
      XB5AV44 Schneider Electric

      XB5AV44

      red complete pilot light Ø22 plain lens with BA9s bulb 220...240V
     • ราคาถูกที่สุด
      XB5AV45 Schneider Electric

      XB5AV45

      orange complete pilot light Ø22 plain lens with BA9s bulb 220...240V
     • ราคาถูกที่สุด
      XB5AV61 Schneider Electric

      XB5AV61

      white complete pilot light Ø22 plain lens for BA9s bulb 250V
     • ราคาถูกที่สุด
      XB5AV63 Schneider Electric

      XB5AV63

      green complete pilot light Ø22 plain lens for BA9s bulb 250V