Thailand (Thai)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 

Harmony XVB

Ø 70 mm modular beacons and tower lights (up to IP66)

Ø 70 mm modular beacons and tower lights (up to IP66)

Harmony XVB
   • 31 products available

    • ราคาถูกที่สุด
     XVBL0B3 Schneider Electric

     XVBL0B3

     Ø 70 mm tower light - steady - green - IP65 - 24 V
    • ราคาถูกที่สุด
     XVBL0B4 Schneider Electric

     XVBL0B4

     Ø 70 mm tower light - steady - red - IP65 - 24 V
    • ราคาถูกที่สุด
     XVBL0B5 Schneider Electric

     XVBL0B5

     Ø 70 mm tower light - steady - orange - IP65 - 24 V
    • ราคาถูกที่สุด
     XVBL0G3 Schneider Electric

     XVBL0G3

     Ø 70 mm tower light - steady - green - IP65 - 120 V
    • ราคาถูกที่สุด
     XVBL0G4 Schneider Electric

     XVBL0G4

     BEACON WITH 120V INTERGRATED LED RED
    • ราคาถูกที่สุด
     XVBL0M4 Schneider Electric

     XVBL0M4

     Ø 70 mm tower light - steady - red - IP65 - 230 V
    • ราคาถูกที่สุด
     XVBL0M8 Schneider Electric

     XVBL0M8

     Ø 70 mm tower light - steady - yellow - IP65 - 230 V
    • ราคาถูกที่สุด
     XVBL1B3 Schneider Electric

     XVBL1B3

     Ø 70 mm tower light - flashing - green - IP65 - 24 V
    • ราคาถูกที่สุด
     XVBL1G3 Schneider Electric

     XVBL1G3

     Ø 70 mm tower light - flashing - green - IP65 - 120 V
    • ราคาถูกที่สุด
     XVBL1M3 Schneider Electric

     XVBL1M3

     Ø 70 mm tower light - flashing - green - IP65 - 230 V