• Default Alternative Text

  ไม่ว่าในยามสงบหรือปั่นป่วน ก็สามารถคาดการณ์ได้

  การคิดค้นนวัตกรรมในวันนี้ นำสุขภาพที่มีมาสู่อนาคต ดูวิธีการที่เราส่งมอบ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความสะดวกสบาย

  รับชมวิดีโอ

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่ออาคาร

ทุกประเภทหรือทุกขนาดในทุกแห่งหน ระบบออโตเมชั่นและนวัตกรรมด้านระบบบริหารจัดการสำหรับอาคารในปัจจุบัน ช่วยให้อาคารของคุณมีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากขึ้น ยั่งยืนขึ้นและเป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัย ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วยนวัตกรรมในทุกระดับสำหรับอาคารที่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกัน เอดจ์คอนโทรล แอปพลิเคชัน รวมถึงระบบวิเคราะห์และการบริการต่างๆ
 • อาคารที่มีประสิทธิภาพ ประเด็นที่น่าสนใจจากงาน Innovation Summit

  ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกัน ระบบสมาร์ทออโตเมชั่น และนวัตกรรมด้านดิจิทัล เป็นการเปิดประตูสู่ยุคของอาคารที่ให้ความสะดวกสบายยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้ความยั่งยืน เป็นอาคารที่ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “Life Is On”

  • Default Alternative Text
   เฮลธ์แคร์ สร้างความมั่นใจตั้งแต่ห้องฉุกเฉินตลอดจนออฟฟิศผู้บริหาร ในเรื่องความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความสะดวกสบาย พร้อมปรับปรุงสุขภาพด้านการเงินของโรงพยาบาลให้ดีขึ้น ทุกอย่างดีขึ้นได้ด้วยนวัตกรรมในทุกระดับ > เรียนรู้เพิ่มเติม
  • Default Alternative Text
   โรงแรม นวัตกรรมโซลูชันที่มอบคุณค่าเรื่องความยั่งยืน ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับการดำเนินงานของโรงแรมในทุกแง่มุม ตั้งแต่ห้องประชุม ตลอดจนห้องพักแขก และการดำเนินงานในทุกส่วน ด้วยนวัตกรรมในทุกระดับ > ค้นหาว่าทำได้อย่างไร

  ความสามารถด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายในโรงพยาบาลรองรับการใช้งานในอนาคตได้หรือไม่?

  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มและแหล่งข้อมูลของสถานดูแลสุขภาพ มาตรฐานปัจจุบันและข้อแนะนำสำหรับอาคารที่ให้การเชื่อมต่อเครือข่ายที่รองรับการใช้งานของโรงพยาบาลใน
  อนาคตได้ ดูข้อเสนอแนะได้ที่นี่
  • Default Alternative Text กรณีศึกษาลูกค้า : Hilton, The Energy Concierge
  • Default Alternative Text กรณีศึกษาลูกค้า : The Edge
  • Default Alternative Text กรณีศึกษาลูกค้า : PNC Arena
  • Default Alternative Text กรณีศึกษาลูกค้า : Shedd Aquarium
  • Default Alternative Text กรณีศึกษาลูกค้า : AEG
  • Default Alternative Text
   ระบบอาคาร อาคารอัจฉริยะ อยูที่นี่แล้ว ค้นหานวัตกรรมด้านระบบออโตเมชั่นและการบริหารจัดการสำหรับอาคารที่ช่วยให้อาคารของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอาคารขนาดไหนก็ตาม มีประสิทธิภาพพลังงานมากขึ้น ยั่งยืนขึ้น และเป็นมิตรกับผู้อาศัย > เรียนรู้เพิ่มเติม
  • Default Alternative Text
   IoT สำหรับอาคาร นวัตกรรมโซลูชันที่ช่วยให้ผู้อาศัยสามารถวางใจในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย ปลอดภัยและเชื่อมต่อ > ค้นหาว่าทำได้อย่างไร