• Default Alternative Text

  IoT Solutions World Congress 2016

  เข้าร่วมกับเราในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2016 ที่ IoT Solution World Congress - เหตุการณ์ที่ชั้นนำระดับโลกมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรม IoT เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเราที่จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมและช่วยให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อมากขึ้นมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เชื่อถือได้และยั่งยืน

  ชมคลิปวิดีโอ
 • Default Alternative Text

  ชไนเดอร์ อิเล็คทริคและ Microsoft Azure

  วิธีให้บริการดิจิตอลที่สามารถใช้งาน IoT ได้

  ชมคลิปวิดีโอ
 • Default Alternative Text

  คุณพร้อมหรือยัง

  เตรียมพร้อมสำหรับระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าในอนาคตด้วย Masterpact MTZ ที่เชื่อมโยงรูปแบบใหม่

  ชมคลิปวีดีโอ
 • Default Alternative Text

  สิ่งเดิมพันด้านพลังงานในวันนี้: คำตอบของชไนเดอร์ อิเล็คทริค

  วิดีโออินโฟกราฟิกนี้แสดงแนวโน้มครั้งใหญ่ด้านพลังงาน 3 ประเด็น: การเกิดเมือง การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอล ชไนเดอร์ อิเล็คทริคตอบโจทย์เหล่านี้ด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และระบบอัตโนมัติ

  ชมคลิปวิดีโอ

  IoT สำหรับเมือง

  ข้อมูลที่รวบรวมจะช่วยทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีสำหรับข้อมูลเชิงลึกของการปฏิบัติงานของเราช่วยเชื่อมต่อเมืองเข้ากับประชาชน
  เด็กสองคนกำลังดื่มน้ำจากน้ำพุ

  เรื่องราวจากลูกค้า

  การที่มีข้อมูลที่พร้อมใช้งานและครอบคลุมจากระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลทั้งหมดทำให้เมืองบราเกเพิ่มระดับของประสิทธิภาพ ควบคุมคุณภาพของน้ำได้ดีขึ้น และลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ