• Default Alternative Text

  ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

  เข้าร่วมกับเราในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2016 ที่ IoT Solution World Congress - เหตุการณ์ที่ชั้นนำระดับโลกมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรม IoT เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเราที่จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมและช่วยให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อมากขึ้นมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เชื่อถือได้และยั่งยืน

  ชมคลิปวิดีโอ
 • Default Alternative Text

  ชไนเดอร์ อิเล็คทริคและ Microsoft Azure

  วิธีให้บริการดิจิตอลที่สามารถใช้งาน IoT ได้

  ชมคลิปวิดีโอ
 • Default Alternative Text

  คุณพร้อมหรือยัง

  เตรียมพร้อมสำหรับระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าในอนาคตด้วย Masterpact MTZ ที่เชื่อมโยงรูปแบบใหม่

  ชมคลิปวีดีโอ
 • Default Alternative Text

  สิ่งเดิมพันด้านพลังงานในวันนี้: คำตอบของชไนเดอร์ อิเล็คทริค

  วิดีโออินโฟกราฟิกนี้แสดงแนวโน้มครั้งใหญ่ด้านพลังงาน 3 ประเด็น: การเกิดเมือง การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอล ชไนเดอร์ อิเล็คทริคตอบโจทย์เหล่านี้ด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และระบบอัตโนมัติ

  ชมคลิปวิดีโอ

  IoT สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

  IoT ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายสาธารณูปโภคสามารถลดการใช้พลังงาน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีโครงข่ายไฟฟ้าแบบ 2 ทางที่มีการกระจ่ายแหล่งผลิตได้มากขึ้น และสามารถใช้พลังงานทดแทนร่วมกับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะได้อย่างชาญฉลาด
  คุณแม่ยังสาวและลูกสาวที่กำลังถือเครื่องบินกระดาษ

  เรื่องราวจากลูกค้า

  โซลูชั่นระบบกริดอัจฉริยะแบบกระจายที่ซ่อมแซมตัวเองได้อัตโนมัติสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที - โซลูชั่นแบบกระจายที่ซ่อมแซมตัวเองได้อัตโนมัติสำหรับโครงข่ายใต้ดินที่มีแรงดันไฟฟ้าปานกลางของ Saigon High Tech Park ที่ประเทศเวียดนาม