ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Default Alternative Text

   การจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ

   นวัตกรรมด้านระบบจัดการอาคาร ระบบจัดการไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมอาคารขนาดเล็กของเราเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอาคารอัจฉริยะ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างงานของผู้อยู่อาศัย และใช้พลังงานได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด รวมถึงปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น

   การจัดการอาคาร

  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น

   ระบบจัดการไฟฟ้า

  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น

   ระบบควบคุมอาคารขนาดเล็ก

  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น

   ความปลอดภัย

  • การรับรอง ระบบจัดการพลังงานภายในอาคาร พร้อมด้วยนวัตกรรมในทุกระดับ

   ชไนเดอร์ อิเล็คทริครู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ครองอันดับ 1 อีกครั้งใน Navigant Research Leaderboard Report: ระบบจัดการพลังงานภายในอาคาร

   ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   Default Alternative Text

  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาคาร

  • ไอคอนระบบเมืองอัจฉริยะสีฟ้า 42% ของพลังงานในโลกถูกนำมาในอาคารต่างๆ
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น 50% ของพลังงานที่ใช้ในอาคารต่างๆ สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากมีระบบจัดการอาคารที่ไม่ดีพอ
  • ไอคอนเครื่องมือสีฟ้า ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว อาคารที่จะเปิดใช้งานในปี 2050 อย่างน้อยครึ่งหนึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น ค่าใช้จ่ายของอาคารเพียง 25% เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการลงทุน แต่อีก 75% ของค่าใช้จ่ายใช้ในการบริหารจัดการอาคารตลอดอายุการใช้งานอาคาร
  • ไอคอน EcoXpert สีฟ้า ผู้จัดการฝ่ายสถานที่เพียง 20% ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของอาคาร 80%
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น 30% ของพลังงานที่ใช้ในอาคารสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์
  • กรณีศึกษา The Edge

   ชไนเดอร์ อิเล็คทริคช่วยทำให้ The Edge เป็นอาคารสำนักงานที่ยั่งยืนที่สุดในโลก

  • โซลูชั่น SmartStruxure การจัดการพลังงานอัจฉริยะสำหรับอาคารทุกขนาด
  • พลังงานที่จำเป็นต้องใช้ ปรับแต่งให้พลังงานเกิดประโยชน์สูงสุด