• Default Alternative Text

  สำรวจกาแล็กซีของความเป็นไปได้

  ความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก่อให้เกิดนวัตกรรมสถานีไฟฟ้า Galaxy™ VX UPS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค โซลูชั่นล้ำสมัยเสถียรภาพสูงสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ และผู้ให้บริการโคโลเคชั่น

  สัมผัสระบบจ่ายไฟแบบ 3 เฟสในแบบ 3 มิติ

  สัมผัสระบบจ่ายไฟแบบ 3 เฟสในแบบ 3 มิติ

  สำรวจ Galaxy VX ของเราในแบบ 3 มิติ มาดูว่าระบบจ่ายไฟแบบขยายขนาดได้สำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่และไฮเปอร์สเกลทำงานอย่างไร 

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  • บอกลาสิ่งที่ทำให้ระบบล่มไปเลย

   ระบบป้องกันทางไฟฟ้าแบบสามเฟส โหมดการทำงานยืนหยุ่นเป็นพิเศษ ทนทาน ปรับขยายได้ ระบบระบายความร้อนที่สำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย…