Thailand (Thai)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 • Two physicians reviewing big data analytics, facility management software.

  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพให้ดีขึ้น

  ยกระดับประสิทธิภาพเพื่อการขับเคลื่อน ROI

 • กรณีศึกษา พึ่งพาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้เกิดการประหยัดและความยั่งยืน

  ผู้นำด้านการผลิตเสื้อผ้าสำหรับการออกกำลังกายในอเมริกาเหนือไว้วางใจให้ชไนเดอร์ อิเล็คทริคตรวจสอบกระบวนการผลิตที่ไซต์การผลิตที่ใหญ่ที่สุด ทีมวิศวกรของเราได้ทำการวัดการอนุรักษ์ทรัพยากร (Resource Conservation Measures - RCMs) ที่ช่วยผลักดันด้านพลังงาน ทรัพยากร และการประหยัดต้นทุนที่ไซต์งาน ในรายงานขั้นสุดท้าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริคได้สรุปข้อมูล RCM ว่าสถานประกอบการที่มีลักษณะเดียวกันทั่วทั้งองค์กรอาจเกิดการประหยัดได้ตามที่คาดการณ์

  A businessman facing a group of people at a meeting, sustainability consulting.
 • กรณีศึกษา การบันทึกส่วนลดเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการ

  ร้านขายยาที่มีหลายสาขาภายในประเทศได้ดำเนินการโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหลายพันโครงการตลอดช่วงเวลาสามปีที่ผ่านมา นอกจากคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญโครงการ ชไนเดอร์ อิเล็คทริคยังได้บริหารจัดการกระบวนการด้านส่วนลดให้กับโครงการต่างๆ กว่า 1,250 โครงการ ตั้งแต่ปี 2012 ทีมบริการด้านค่าตอบแทนจูงใจของเราได้บันทึกยอดเงินที่ได้รับแล้วจำนวน 1.6 ล้านดอลลาร์ และอยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ 530,000 ดอลลาร์

  Industrial crane used for constructing new smart buildings in a smart city (smart city concept).
 • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับ IS0 50001

  ที่โรงงานในสหรัฐอเมริกาจำนวน 26 แห่ง ชไนเดอร์ อิเล็คทริคได้เริ่มดำเนินการตามการรับรอง ISO 50001 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานลง 25% ชไนเดอร์ อิเล็คทริคลดการใช้พลังงานลง 28% (ปัจจุบัน 37% ตั้งแต่ปี 2004) และได้รับการรับรอง IS0 50001 โดยดำเนินการโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญหลายโครงการตลอดช่วงเวลาสิบปีที่ผ่านมา

  Smiling salesman in electronics store, sustainability services, digital economy.
 • การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินอย่างสร้างสรรค์

  มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ทางตะวันตกเฉียงใต้มีงบประมาณจำกัด แต่มีความต้องการอย่างมากที่จะอัปเกรดอุปกรณ์ไฟฟ้า บริการสัญญาพลังงานของชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีตัวเลือกทางการเงินที่สร้างสรรค์ เมื่อใช้สัญญาพลังงาน มหาวิทยาลัยจะได้รับการจัดหาเงินทุนในการอัปเกรดที่จำเป็น โดยใช้เงินที่ได้จากการประหยัดต้นทุนด้านพลังงานที่รับประกันผลตลอดระยะเวลาการชำระหนี้คืน

  College graduate looking at college building
  อาคารอพาร์ทเมนท์ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง พร้อมส่วนต่อขยาย อาคารอัจฉริยะ ระบบเมืองอัจฉริยะ

  ความท้าทาย

  การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นสามารถช่วยลดต้นทุนได้ แต่การค้นหาโอกาสเหล่านี้ในสถานประกอบการของคุณเป็นเรื่องที่ท้าทาย โอกาสสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพนั้นแตกต่างกันมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และกระบวนการในสถานประกอบการของคุณ การระบุและการจัดลำดับความสำคัญโครงการต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่การประหยัดพลังงานนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความสำเร็จมากกว่า
  ภาพอาคารอัจฉริยะที่สร้างด้วยอิฐภายในวิทยาลัยช่วงฤดูใบไม้ร่วง

  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ดีขึ้น

  ดำเนินการโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลงทุนที่สามารถวัดได้ ให้ผลตอบแทนการลงทุนซึ่งตรวจสอบได้

  เหตุผลที่ควรร่วมงานกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค

  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น ลดการใช้พลังงาน ทีมงานมืออาชีพด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของเราถ่ายทอดความเชี่ยวชาญให้แก่ลูกค้าที่ต้องการลดการใช้พลังงาน เราให้คำแนะนำพร้อมสรรพในแต่ละขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการทำให้สำเร็จลุล่วง
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญของเรามีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเพื่อช่วยคุณใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมด้วยบริการหลากหลายด้านที่ครอบคลุม รวมถึงโซลูชั่นสำหรับพลังงานทดแทน และความช่วยเหลือด้านการรับรองการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของอาคาร

  ข้อเท็จจริง

  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น ผู้ผลิตสามารถลดการใช้พลังงานได้ 5-15% ในระยะเริ่มแรกของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่ยุ่งยาก สามารถจ่ายได้ และมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันให้เกิดการประหยัดต้นทุนที่สถานประกอบการของคุณ
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น เงินที่ได้จากการประหยัดที่คาดการณ์คือ 20 พันล้านดอลลาร์หากมีการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 10%
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น 5%: การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จได้หากมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม