• Businessman and engineer using computer in factory, facility management software, sustainability consulting.

  การวางแผนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  การดำเนินมาตรการลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างเร่งด่วนด้วยโครงการที่ไม่มีหรือมีค่าใช้จ่ายต่ำ พร้อมคำแนะนำเพื่อการดำเนินโครงการโดยคำนึงถึงเงินทุนเป็นหลัก

  ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น

  ความท้าทาย

  คุณไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณจำนวนมากในการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในสถานประกอบการของคุณ คุณต้องมีแนวทางเพื่อระบุโครงการเฉพาะสำหรับการลดพลังงาน และทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วและคุ้มค่า นอกจากนี้ โครงการต่างๆ ของคุณต้องจัดลำดับความสำคัญ และนำมาวิเคราะห์ก่อนที่จะจัดสรรเวลาและค่าใช้จ่าย
  • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

   ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคือเพิ่มความยั่งยืน ลดการใช้ทรัพยากร ซื้อพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ชไนเดอร์ อิเล็คทริคคือคู่ค้าเพียงรายเดียวที่สามารถช่วยคุณได้ทุกอย่างตามที่คุณต้องการ ที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เรามีจุดบริการเพียงจุดเดียวที่คอยรับการติดต่อจากคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เราจะระบุเป้าหมาย ระดับความเสี่ยงด้านพลังงานที่ยอมรับได้ แผนการดำเนินงาน และกำหนดการต่างๆ ในระหว่างการเริ่มต้นโปรแกรมครั้งแรกร่วมกับคุณและทีมงานของคุณ
  • เหตุผลที่ควรเลือกชไนเดอร์ อิเล็คทริค

   • เป้าหมายของเราคือ ให้บริการในระดับที่เหมาะกับความต้องการของคุณผ่านโปรแกรม EnergySTEP ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของเรา เราสามารถรวมการระบุโครงการลงทุน บริการตรวจสอบพลังงาน และการดำเนินการโครงการพลังงานเข้าไว้ด้วยกัน
   • ในวิธีการทำงานตามแผนการดำเนินงานร่วมกัน (Collaborative Action Plan (CAP) ทีมวิศวกรของชไนเดอร์ อิเล็คทริคทำงานร่วมกับสถานประกอบการ 4 ถึง 12 แห่งของคุณเพื่อระบุและพัฒนาโครงการลดพลังงาน วิธีทำงานนี้ประกอบการฝึกอบรมและการปฏิบัติจริงเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับขององค์กร
   • ด้วยวิธีการทำงานตามแผนการดำเนินงานในสถานที่ปฏิบัติงานต้นแบบ (Model Site Action Plan - MAP) ของเรา เราจะระบุโครงการประหยัดพลังงานที่สถานประกอบการของคุณ 4 ถึง 6 แห่งเพื่อช่วยคุณระบุและใช้ประโยชน์จากโครงการพลังงานในสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทุกแห่ง
  • ความแตกต่างที่คุณคู่ควร

   • การทำงานร่วมกับชไนเดอร์ อิเล็คทริคเพื่อวางแผนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นวิธีการจัดการพลังงานแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ เราไม่ได้ทำให้การตรวจสอบพลังงานเป็นเรื่องง่าย แต่เราส่งเสริมให้มีจิตสำนึกถึงการเป็นเจ้าของ และทำให้โครงการต่างๆ บรรลุผลสำเร็จ
   • ทีมวิศวกรของเรารับฟังเป้าหมายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุผลสำเร็จ และเปลี่ยนเป้าหมายและความคิดเหล่านั้นเป็นแผนที่สามารถดำเนินการได้
   • เรามีเครื่องมือและประสบการณ์ในการเป็นคู่ค้าด้านการจัดการพลังงานของคุณ ตั้งแต่แนวคิดจนถึงการนำไปปฏิบัติ รวมถึงการตรวจสอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น

  การวางแผนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  ไม่ว่าคุณมีทีมงานที่เชี่ยวชาญภายในองค์กร และต้องการคำแนะนำในการเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย หรือมีความสามารถในการระบุโอกาสที่จำกัด ชไนเดอร์ อิเล็คทริคพร้อมช่วยคุณเสมอ เราสามารถช่วยคุณเริ่มโปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยภาพรวม สร้างความสนใจด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร และระบุโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานได้
  • นักธุรกิจผู้ชายกำลังใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับเสาส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
   ลดการใช้พลังงานของคุณลง 5 ถึง 10%
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น
   ดูโครงการและโอกาสร่วมกันทั่วทั้งสถานประกอบการของคุณ
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น
   ระบุโอกาสในการประหยัดต้นทุน
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น
   พึงพอใจกับระยะเวลาคืนทุนของโครงการลงทุนภายในไม่เกิน 3 ปี
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น
   เรียนรู้ว่าการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นวิธีประหยัดต้นทุนที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับสถานประกอบการของคุณ
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น
   ประหยัดต้นทุนได้จริงทันทีเมื่อใช้โครงการต้นทุนต่ำ และวางแผนโครงการเงินลงทุนสำหรับอนาคต