• Default Alternative Text

  ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการพลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น

  ความท้าทาย

  องค์กรระดับโลกต่างมีอาคารสำนักงานและบุคลากรอยู่ทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานทุกแห่ง เพื่อศึกษา KPI และจุดด้อยขององค์กร ข้อมูลเหล่านี้จะต้องจัดเก็บไว้เป็นส่วนกลาง และสามารถเข้าถึงได้จากทั่วโลก คุณจึงต้องการโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่ปรับระดับได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงบริการที่ช่วยให้ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้มากที่สุด
  • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

   เราให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์และเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีโดยอ้างอิงจากความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่าเป้าที่ตั้งไว้
  • เหตุผลที่ควรเลือกชไนเดอร์ อิเล็คทริค

   เราช่วยให้คุณเข้าใจสภาพปัจจุบันของคุณ เป้าหมายที่คุณต้องการ และวิธีที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้น โซลูชั่นซอฟต์แวร์ของเราจะเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจน ทำให้เกิดโอกาสของความร่วมมือ ความมีประสิทธิภาพ และการประหยัดค่าใช้จ่าย
  • ความแตกต่างที่คุณคู่ควร

   ซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัลของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 4,500 ราย นำไปใช้จัดการสถานที่ประกอบการมากถึง 300,000 แห่งทั่วโลก ตั้งแต่งานจัดการค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์ ไปจนถึงงานจัดการก๊าซ CO2 40,000 ล้านเมตริกตัน ทั้งหมดนี้ดำเนินการโดยใช้ซอฟต์แวร์ของเราเป็นหลัก
  นักธุรกิจที่ต้องการแผนและบริการภาคสนามด้านใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  ดูบริการที่เกี่ยวข้องของเรา

  บริการด้านพลังงานและความยั่งยืนของเราพร้อมช่วยลูกค้าให้ได้รับประโยชน์จากข้อมูลด้านพลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสูงสุด

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น

   วิเคราะห์การใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย
   จัดการตัววัดประสิทธิภาพและข้อมูลเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ ติดตั้งระบบใหม่/ระบบที่มีอยู่
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น

   ติดตามปริมาณคาร์บอน น้ำ ของเสีย และค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ แสดงผลลัพธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักได้เห็นอย่างชัดเจน
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น

   ติดตามตรวจสอบตลาดพลังงานและคาร์บอน ติดตามงบประมาณและใบแจ้งหนี้ของระบบสาธารณูปโภค