• Default Alternative Text

    ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการพลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

    • คุณเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้านพลังงานและความพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนแล้วใช่ไหม เรียนรู้วิธีที่แพลตฟอร์มคลาวด์เก็บรวบรวมและจัดกลุ่มข้อมูลองค์กรเพื่อการวิเคราะห์ ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย
    • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรปรับใช้ระบบการจัดการพลังงาน กลุ่มผู้พิทักษ์โลกใช้ซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้ “มุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการใช้พลังงานของเราและแนวทางที่ชาญฉลาดในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” ดูวิธีการ