Thailand (Thai)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 • Default Alternative Text

  การตรวจวัดพลังงาน

  การปรึกษาด้านความยั่งยืนระหว่างพนักงานโรงงานสองคนในอุตสาหกรรมบรรจุขวด อาหารและเครื่องดื่ม

  ความท้าทาย

  คุณมีความต้องการด้านการจัดการไฟฟ้าและพลังงานขั้นวิกฤต บุคลากรของคุณมีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงเวลาในการวัด จัดการ และควบคุมไฟฟ้าและพลังงานของคุณ คุณต้องการมีระบบจัดการพลังงานแบบใหม่ และสามารถควบคุมไฟฟ้าได้ทั้งระบบ
  ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น

  มาตรวัด ความมีเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า และไมโครกริด

  เหตุผลที่ควรร่วมงานกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค

  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น

   ระบบจัดการไฟฟ้า

   มีโซลูชั่นที่คุ้มค่าซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า และใช้อุปกรณ์และต้นทุนด้านพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  • ไอคอน Partner

   คู่ค้าด้านพลังงานของคุณ

   การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ใน DNA ของเรา ให้เราอยู่เคียงข้างคุณเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือสูงสุดให้กับเครือข่ายของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า และทำให้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และโซลูชั่นระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมของเรา

  ข้อเท็จจริง

  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น มอเตอร์ใช้ไฟฟ้าสูงถึง 60% ของไฟฟ้าที่ใช้ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
  • ไอคอน Blue lightning การเกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่เพียงครั้งหนึ่งทำให้สูญเสียเงินที่ได้จากการประหยัดพลังงานในช่วงหลายปี
  • ไอคอน Blue man คุณไม่สามารถวัดในสิ่งที่คุณไม่ได้เฝ้าตรวจสอบ
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น กว่า 80% ของโครงข่ายไฟฟ้าขัดข้องทั้งหมดเกิดจากระบบการจ่ายไฟฟ้า
  • ไอคอน Blue Energy การเฝ้าตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าทำให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ไอคอน Blue Graph Down คุณสามารถประหยัดต้นทุนพลังงานได้มากถึง 24% โดยการพิจารณาความต้องการการใช้ไฟฟ้าร่วมกับการลดความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด