• Default Alternative Text
  จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบสู่โอกาสใหม่ๆ

  การจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น

  ความท้าทาย

  แนวทางและโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก การที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อาจก่อให้เกิดค่าปรับจำนวนมากและกระทบต่อชื่อเสียงองค์กรของคุณโดยตรง คุณต้องดำเนินการสิ่งต่างๆ ตามกฎระเบียบอย่างครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจได้ถึงความเป็นมืออาชีพ การปกป้องแบรนด์ของคุณ และการหลีกเลี่ยงการเกิดค่าปรับจำนวนมาก
  • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

   ทีมงานของเรายึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นโครงการบริหารจัดการคาร์บอน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานด้านพลังงานทดแทน
  • เหตุผลที่ควรเลือกชไนเดอร์ อิเล็คทริค

   • พัฒนาโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครอบคลุม
   • ระบุการปรับปรุงองค์กรและแนวทางการประหยัดค่าใช้จ่าย
   • ปกป้องและยกระดับการรับรู้ในแบรนด์
   • สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
  • ความแตกต่างที่คุณคู่ควร

   • ทีมผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกมีความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบอย่างมาก
   • เข้าร่วมในตลาดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
   • ติดตามความคืบหน้าเชิงกลยุทธ์และนำเสนอการจัดทำรายงานอย่างถูกต้อง

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งภูมิภาคเพื่อป้องกันค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้นได้
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น
   ส่งรายงานข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและระบุส่วนที่ต้องได้รับการปรับปรุง
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น
   ทีมงานทั่วโลกที่มีประสบการณ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก